Harold Hollander
Webontwikkelaar; Excel/VBA-programmeur
Bezig met omscholen tot PHP-programmeur!

06-12529385 | info@webhof.nl

Niet meer beschikbaar!

Ik ben niet meer beschikbaar, want ga per 31-08-2020 aan de slag bij Aquon als VBA-programmeur. In eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.Van tekstschrijver naar webontwikkelaar

Ik heb in diverse fasen van mijn carrière de rol van webontwikkelaar vervuld, de rol waar ik nu ook op focus voor de toekomst, met als extra verdieping de rol van PHP-ontwikkelaar. Hieronder een chronologisch overzicht.

Technisch tekstschrijver

In 1995 begon ik als technisch tekstschrijver voor de helpfunctie van een groot geïntegreerd administratief systeem bij pensioenfonds PGGM in Zeist. Die helpfunctie was een groot Windows Help-bestand en heette de Informatiebank. In eerste instantie schreef ik vooral teksten, later ging ik steeds meer de techniek verzorgen en verbeteren.

Lancering Informatiebank 1.0 - Windows Help

Eind 1996 lanceerde en implementeerde ik de Informatiebank als separate toepassing. Ik trainde de honderden gebruikers, organiseerde de nazorg en verzorgde de communicatie via een bedrijfskrant, folders en de Informatiebank zelf.

Pensioeninformatie in html op cd-rom

In 1998 zat ik in een project voor het maken van een cd-rom met informatie over pensioenen, ontsloten via een reeks html-bestanden, een eerste eenvoudige website. Daarvoor heb ik het pionierswerk gedaan en mezelf bekwaamd in html. Tevens schreef ik de teksten. Ik bouwde mijn eerste content management systeem in Excel: de teksten konden makkelijk worden ingevoerd en met een druk op een knop kwamen er html-bestanden uit.

Informatiebank 2.0 - Grote website

In 2001 converteerde ik het Windows Help-bestand naar een grote website met ongeveer 10.000 pagina’s. Het webdesign deed ik volledig zelf, met collegiale review van onder andere een gebruikersforum en een grafisch ontwerper. De conversie van Windows Help naar html ging via hulpmiddelen die ik zelf in Excel heb gebouwd.
De website werd gebruikt naast het intranet. Het beheer en de verdere ontwikkeling gebeurde rechtstreeks in de html-bestanden (en ook css en javascript). Ik heb diverse Excel tools gemaakt voor pagina’s met grote tabellen. De gegevens konden op een makkelijke manier in Excel-tabellen worden beheerd en met een druk op een knop werden de tabellen vertaald naar html-syntaxis en naar html-bestanden.

Informatiebank 3.0 - Sharepoint

In 2013 converteerde ik de toen nog 5.000 html-bestanden naar een grote teamwerkruimte in Sharepoint. Daarmee werd de Informatiebank ook een integraal onderdeel van het intranet. Hierbij heb ik weer diverse Excel-hulpmiddelen gemaakt voor een soepele conversie. Doordat het beheer voortaan in Sharepoint gebeurde, kon ik de Informatiebank overdragen aan de gebruikersorganisatie zodat superusers zelf de content konden beheren. Dat werk was dus af en ik maakte toen (gedurende vier jaar) een uitstapje naar een andere rol, die van functioneel tester.

Functioneel beheerder Sharepoint

Van 2009 tot 2013 begeleidde ik diverse afdelingen en teams in het uitwerken van hun eigen teamwerkruimte (Sharepoint). Tevens maakte ik teamwerkruimten conform een grafisch ontwerp, er was een webonderdeel "Teksteditor" waarin ik rechtstreeks html/css/javascript kon gebruiken, zodat dit altijd goed lukte.

Andere websites

In 2019 maakte ik zelf de website van mijn eigen bedrijf, Excelwens (inclusief een smartphone-versie). Privé maakte ik ook soms websites, zoals die van een kunstschilder.

PHP-ontwikkelaar

Door deze geschiedenis heb ik al veel kennis van webdesign, html, css en javascript. Deze kennis ben ik nu aan het actualiseren en formaliseren (certificaten). Tegelijkertijd ben ik bezig om PHP en MySQL onder de knie te krijgen, zodat een zoekmachine niet meer functioneert via ASP/VB-script maar via PHP. En zodat ik CMS-hulpmiddelen niet meer met Excel maak maar gewoon via een webapplicatie. En nog veel meer!

Voorbeelden

De Informatiebank

Hieronder een glimp van de Infor-matiebank (2005). Zie de diverse onderdelen bovenin, een alfabetische index links, een zoekmachine onderin (ASP-server) en op de homepage een overzicht van vaakbezochte pagina's.
Website Excelwens

In 2019 had ik mijn eigen bedrijf: Excelwens. Hieronder een glimp van de smartphone-versie van de website.

Van Rekenmodule tot Exceltoepassingen op maat

Werken met Microsoft Excel en de mogelijkheid om in Excel te programmeren (met Visual Basic for Applications) hebben in de loop der jaren veel van mijn eigen werkzaamheden makkelijker gemaakt. En uiteindelijk ook de werkzaamheden van honderden eindgebruikers van mijn Excel-producten. Een chronologisch overzicht.

Lancering Rekenmodule 1.0

In de Informatiebank (zie rol Webontwikkelaar) werden diverse pensioenberekeningen uitgelegd. Het leek mij zinvol om de formules van die berekening toepasbaar te maken in een Excel-werkmap die men vanuit de Informatiebank kon benaderen. Dat idee heb ik uitgedragen, met succes en daarmee vond ik in 1997 de Rekenmodule uit: een reeks Excel-werkmappen met diverse pensioenberekeningen en uitgebreide uitleg daarover, gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens. Met VBA zorgde ik voor specifieke functionaliteit voor navigatie, afdrukken en voor een goede interactie tussen de diverse onderdelen.

Excel/VBA als webpagina-generator

Ik heb diverse Excel-hulpmiddelen gemaakt om makkelijk webpagina's te genereren. De diverse teksten kon men in tabelcellen of tekstvakken invoeren of wijzigen en met een druk op de knop ontstond een html-bestand waarin de gewijzigde content was verwerkt. Met die eigen specifieke content management systemen werd steeds terugkerend beheer van de informatie erg makkelijk, makkelijker dan onderhoud rechtstreeks in de html. Dit was vooral erg handig bij pagina's met grote tabellen met gegevens.

Diverse conversies met Excel/VBA

Ik heb meerdere conversies (waarvan twee hele grote) uitgevoerd van de ene informatievorm naar de andere. Bijvoorbeeld het omzetten van een grote lap tekst in Word in tientallen kleine html-pagina's. Dat regelde ik met behulp van specifieke conversietools in Excel/VBA.

Rekenmodule XXL

In de loop der jaren groeide de Rekenmodule uit tot een grote machinerie van ingewikkelde pensioenberekeningen waarin met veel uitzonderingssituaties en samenlopen van gebeurtenissen rekening werd gehouden. De basisgegevens over bijvoorbeeld een arbeidsverleden (salarissen en deeltijdpercentages per jaar) hoefden niet meer handmatig te worden ingevoerd, maar werden via een webservice in een xml-structuur ingelezen en verder geanalyseerd. Ik regelde ook brieven in Word waarin de gegevens uit de berekening werden verwerkt (DTI; data-tekstintegratie).

Diverse Excel-hulpmiddelen op maat bij PGGM

Binnen een team Robotisering maakte ik in 2017-2018 praktische Excel-oplossingen voor medewerkers van PGGM. Als bij de intake van een te robotiseren werkproces bleek dat het werk vooral plaatsvindt in Excel en/of Word en/of Powerpoint en er geen schermen van specifieke systemen bediend hoefden te worden, dan was de inzet van een dure robot niet nodig en maakte ik een Excel-toepassing. Bijvoorbeeld voor het analyseren van Excel-documenten en samenvatten in een centraal overzicht (dashboard).

Diverse Excel-hulpmiddelen op maat als zzp'er

In 2019 heb ik van het maken van Excel-hulpmiddelen een eigen bedrijf gemaakt. Dat deel ik onder andere voor KPMG Meijburg (diverse applicaties beheerd en verbeterd) en voor diverse kleinere klanten. Ik maakte onder andere diverse offertemodules in Excel en een applicatie die gegevens uit een database haalt (met SQL) en vervolgens een xml-bestand aanmaakt dat kan worden ingelezen in een ander systeem. In Access maakte ik de VBA-routines die gegevens uitwisselen met Excel en Word. Uiteindelijk was mijn dienst te specifiek om makkelijk een continue stroom van opdrachten te genereren, daarom zoek ik dus weer een vast dienstverband.

Voorbeelden van Excel-toepassingen

 • Excel-lijst aanvullen met NAW-gegevens uit een andere werkmap
 • Bankafschriften analyseren en vertalen naar een gewenst formaat
 • Pensioenen uitrekenen en inzicht geven in de berekening
 • Gegevens van een ander systeem ophalen via een webservice (API)
 • Brieven maken in Word op basis van gegevens in een Excel-lijst
 • Gegevens uit maandrapportages verzamelen en als tabel invoegen in een Powerpoint-presentatie
 • Grote lijsten met gegevens met elkaar vergelijken
 • Offertes en facturen genereren
 • Excel-lijsten vertalen naar xml
 • Logging-informatie genereren, analyseren en managementinfo presenteren in dashboard
 • Tekstbestand met vast formaat vertalen naar duidelijke Excel-overzichten
 • Dashboard maken van diverse statistieken
 • Foutbewaking voor robotprocessen (mail als er teveel fout gaat)
 • Conversie van teksten in Word naar html-formaat
 • Gegevens uit een SQL-database ophalen, analyseren en presenteren in Excel-overzicht

Voorbeelden

De Rekenmodule

Hieronder een glimp van een pensioenberekening in de Rekenmodule (zeer vereenvoudigd). Ruwe data die met een webservice zijn opgehaald zijn geanalyseerd en staan in de groene velden. Daar wordt het pensioen mee berekend.
Offertemodule

Een Excel-app maakt offertes met gegevens aan en gegevens over producten kunnen direct worden toegevoegd via een formulier. Ze worden opgeslagen in een Access-database.
Van oktober 2013 tot en met oktober 2017 maakte ik deel uit van een realisatieteam dat .net-software op maat maakt voor medewerkers die zich bezighouden met allerlei administratieve processen, vooral het toekennen van pensioenen. Ik was vooral verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van functionele tests en het begeleiden van acceptatietests. De werkwijze was agile/scrum. Elke twee weken begeleidde ik de sprint review waarin ik de in die sprint opgeleverde software aan de eindgebruikers demonstreerde en zodanig uitleg gaf dat die doelgroep het daadwerkelijk begreep.

SQL query's en scripts

Als tester zocht ik vaak gegevens en fysieke testgevallen op in grote relationele databases. Daarbij werkte ik met MS SQL Server Management Studio. Uiteindelijk ben ik daardoor in staat om behoorlijk geavanceerde query's te maken. Daarnaast maakte ik ook regelmatig insert- en update-scripts om testsituaties te simuleren of te resetten. Deze vaardigheden heb ik later ook toegepast in Excel- en Access-applicaties, ik ben reeds in staat om een connectie met een database server te maken en een SQL-query of -script uit te voeren, vanuit een VBA-routine. Daardoor verwacht ik bij mijn nieuwe weg als PHP-ontwikkelaar makkelijk de interactie te kunnen programmeren tussen PHP en MySQL.

C#-ontwikkelaar in de dop

In het realisatieteam streefden we naar inzetbaarheid op meerdere rollen, dus testers moeten ook kunnen programmeren of minstens C#-code kunnen lezen. Daarom heb ik de beginselen van C# geleerd tijdens het werk en was ik uiteindelijk in staat om zelf unit-testen en smoke-testen te programmeren. Ook ben ik in staat om console-applicaties te maken en te werken met collecties. De C#-code beheerden we in Visual Studio in combinatie met Team Foundation Server.Liever bouwen!

Mijn periode als functioneel tester was een goede, leerzame periode, waarin ik regelmatig veel voldoening uit het werk haalde. Toch ligt bij het testwerk niet mijn hart, ik vind het leuker om zelf iets te ontwikkelen, vandaar mijn expliciete keuze om te focussen op de rol webontwikkelaar en ook voor de rol Excel/VBA-programmeur sta ik nog steeds van harte open.

In de vele jaren dat ik bezig was met de Informatiebank (zie rol Webontwikkelaar) was ik tevens de webredacteur en contentmanager. Ik zorgde (samen met een naaste collega) voor actuele informatie en schreef en redigeerde zelf de teksten. Daarnaast was ik contentmanager en eindredacteur van een gedeelte van het intranet, voor de grootste afdeling van PGGM (300 medewerkers). Dit was grotendeels dezelfde doelgroep als die van de Informatiebank.

Daarnaast heb ik aan diverse projecten deelgenomen waarin teksten voor websites moesten worden geschreven: het informatiedeel van een cd-rom met een pensioenpramma (1998) en de website voor een pensioenfonds waarvoor PGGM in 2012 de pensioenuitvoering verzorgde: Pensioenfonds Cultuur (eind 2012 overgenomen door PFZW).


Nog steeds een schrijver

Door deze ervaring ben ik niet alleen een webontwikkelaar, maar ook iemand die zelf kan zorgen voor goede content. Die combinatie was bij PGGM krachtig en zeer gewaardeerd bij gebruikers van mijn producten. Ook al ben ik vanuit mijn achtergrond als neerlandicus meer de ICT ingegroeid, ik beschik nog altijd over een goede pen. Daarvan moge ook deze website een goede indruk geven.